Dolors Aleu: Podcast Lila 15 (en català)

Et convido a escoltar la història d´una altra dona pionera en el seu àmbit professional.

En aquest cas ens apropem a la història de Dolors Aleu i Riera, la 1a dona llicenciada en medicina a Espanya!

Una dona tenaç i generosa que va aconseguir, malgrat totes les dificultats socials i de gènere en ple S.XIX, la seva meta: ser doctora, i va exercir com a tal al llarg de 25 anys.

En els seus treballs d´investigació va denunciar el maltractament social al que s´enfrontava la dona en ple S.XIX.

Dolors Aleu va trencar tots els estereotips socials i morals de l´època que només donàven a la dona un rol domèstic.

Ella va reclamar la possibilitat d´accés als estudis superiors per totes les dones per evitar així la seva degradació.

Et convido a escoltar part de la seva història en aquest Podcast Lila.

 

Dolors Aleu: Podcast Lila 14

Te invito a escuchar la historia de otra mujer pionera en su ámbito.

En este caso nos acercamos a la historia de Dolors Aleu i Riera, la 1a mujer licenciada en medicina en nuestro país!

Una mujer tenaz, valerosa y generosa que consiguió, a pesar de todas las trabas sociales y de género en pleno S.XIX, su meta: ser doctora, y ejerció como tal a lo largo de 25 años.

En sus trabajos de investigación denuncia el maltrato social al que se enfrenta la mujer en pleno S.XIX.

Dolors Aleu rompió todos los estereotipos sociales y morales de la época que tan solo concedían a la mujer un rol doméstico.

Ella reclamaba la posibilidad de acceso a los estudios superiores para todas las mujeres para evitar así su degradación.

Te invito a descubrir parte de su historia en este podcast lila.